Тази медитация е за активиране и усилване на божествената ни връзка за ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ИМУНИТЕТ, САМОЛЕЧЕНИЕ и САМООСЪЗНАВАНЕ.