Бъдете част от промяната

 

Алхимия на Ума е една от мастър практиките на Милена Маат, която е валидна за постигане на повече от стандартната степен на съпричастност към Бог и последиците от такава промяна.

Това е практически опит, по време на който се появяват необходимите инструменти и знания, за да се максимизира случването в ежедневието на човека. Практиката е предназначена за постигане на свобода и осъзнаване.
Практикуващите работят, за да видят живота в неговата цялост, но също така и какво стои зад всичките им житейски избори и как да предприемат действия, за да ускорят процесите и да засилят любовта вътре.

Целта на практиката е да направи всеки малък детайл по-разпознаваем и чрез придобиване на практическите инструменти практикуващите могат да умножат своята любов и разбиране за заобикалящата ги среда, техния подход към живота и начина, по който взаимодействат с близките си, колегите си и всички други същества.

Тази практика е подходяща за всички хора, които искат да се просветят на много дълбоко ниво. Да разберат дълбините на умовете си и как те материализират своята реалност. За да осъзнаят как могат да превърнат ума си в злато.

Купете онлайн видео книги»Алхимия на Ума»

Регистрирайте се в списъка на чакащите за предстоящата поредица от събития на живо

Следващи стъпки

Онлайн видеокнигите «Алхимия на ума» са вече достъпни 

Поредицата живи видео книги от практиката «Алхимия на ума», водена от Милена Маат, е разделена на няколко равни части. Това е една от практиките, която би била много трудно да се разбере с просто текстово обяснение. Вместо това, практикуващите трябва да почувстват и да се ‘гмурнат’ в чистата светлина. Ето защо, ако не сте работили преди с Милена Маат, препоръчваме на всеки практикуващ да закупи и изгледа всички налични видео книги от тази категория, преди да се регистрира за онлайн групова практика на живо, която Милена Маат провежда като онлайн групово събитие всеки месец, в различни групи, с различни нива и на различни теми.

«Алхимия на Ума»
Глава 1

Глава 4
Очаквайте скоро!

Глава 7 — Скоро!

Глава 2 

Глава 5 — Скоро!

 

Глава 8 — Скоро!

Глава 3 

Глава 6 — Скоро!

Глава 9 — Скоро!

«Участвала съм в почти всички практики „Алхимия на ума“, с някои малки изключения, и определено мога да кажа, че това е ново ниво на практика. „Алхимия на ума“ е чисто практически курс — той ви кара да практикувате „това, което е горе — това е надолу и назад“, тоест научавате най-съзнателно да живеете ежедневието си и да виждате все повече и повече с всичките си сетива какво правиш и започваш да го правиш по-осъзнат и целенасочен, така че да ти е от изключителна полза по всяко време. Това обаче не е много лесно, но системното провеждане на курса всеки месец прави поддържането му по-лесно и разбираемо за ума. Всъщност курсът е и своеобразна тренировка на ума — да се доверяваме все повече на изборите на сърцето като връзка с Бог и нашата първоначална същност и все повече и повече да се сливаме с него.»

Доля Новачкова