Серия Беседи с Милена Маат –

„Съзнателен Начин на Живот. Състояние на Присъствие в Настоящият Момент. Вътрешен Баланс -Дао. Алхимия на Ума  Трансмисия“