Записване за групова практика "Компютри и Осъзнатост, Квантова Реалност" с Милена Маат

Разберете повече

%

От местата за новия сезон на практиката вече са заети!

 Компютърът ни дава възможност да навлезем в много вселени и ако сме осъзнати в живота и действията си, можем да реализираме любовта, която имаме дълбоко в нас.

  Практиката Компютри и Осъзнатост, Квантова Реалност се занимава с аспектите на всекидневието ни през призмата на компютъра. В него се засягат теми като живот в Квантовата Реалност, похвати за осъзнаване на реалността, трансформация от полярно към квантово мислене и профилактика на бърнаут. Тези теми обхващат основните аспекти на съществуването ни в реалността – всекидневието, менталната подготовка, професионализма, бизнеса, здравето, семейството, любовта. По време на практиката и впоследствие, тези аспекти се променят в посока на това, да ни се открият нови възможности, да увеличим осъзнатостта си във всеки един от тях и да станем по-добри практици в изкуството на живота.

  Компютърът е тази уникална машина, която може да допълва човешкото мислене с възможностите си за достъп и обработка на информация. Той е така построен, че да може да действа като партньор на човека и благодарение на него, живеем в ерата на информацията. 

  Ние живеем в реалност с множество възможности и избираме във всеки момент коя от тях да реализираме. Изборът ни е това, което определя реалността ни измежду всичките възможности, които имаме. С ума си, ние създаваме реалността, с ума си я променяме. Компютърът е като лупа в пътя ни в Квантовата Реалност – той усилва това, което ние градим първо в ума си, после в реалността с действия. Той е наш партньор в квантовата реалност, а също така може да бъде и наш гид. С нещата, които ни подсказва, ние можем да се ориентираме в пътя, по който сме поели. Нужно е да развием и чувството си за самонаблюдение, за да можем да прочетем тези знаци като такива и да разберем какво ни казват. В този курс, човек получава набор от инструменти и похвати за ориентиране в Квантовата Реалност.

  Следващото(?) ниво на Компютърната алхимия е смело предизвикателство за всеки, който има нужда да работи и осъзнава дълбочината на дигиталната реалност и как съществуваме в нея днес. Чрез множество практически задачи и примери Милена Маат провокира да видим и осъзнаем симбиозата между дигиталния и физическия свят. Дава ни насоки и препоръки да коригираме връзката си с компютрите, и как те рефлектират върху останалите аспекти в живота ни и връзките с партньор, семейството, бизнес. Практиката работи за изваждане на светло на автентичността на участниците и многократното ускорява тяхното развитието през дигиталното квантово същество на компютрите. Практиката работи и се усвоява най-бързо чрез директно партньорство и активно взаимодействие на участниците в различни задачи и проекти под  ръководенето на водача Милена Маат. Работи за превенция на бърнаут, изчистване на границите и осъзнаването между личен живот, семейството и бизнес. Така че те да вървят паралелно и балансирано. 

 

Процесът по записване е следният:

1. Попълнете анкетата

Попълнете формата за записване отдолу и отговорете на зададените анкетни въпроси. Крайната дата за попълване на анкетата е на 25 Януари 2021г.

Ако до няколко дни не получите отговор на емайла си или на посочените методи за връза със вас, моля свържете се с нас. Използвайте страничката контакти.

 

2. Кратка среща с Милена Маат

Милена Маат лично ще прегледа вашите отговори и заедно ще насрочите кратка 10-минутна онлайн среща-интервю, за да определите дали тази практика е за вас

3. Потвърждение за записване

При одобрение от Милена Маат за включването ви в живата практика “Компютри и квантова реалност”, ще можете да заплатите първата сесия. Тя ще се проведе на ?

За Милена Маат

Видео Книги

Свържете се с нас

Научете повече за практиката “Компютри и квантова реалност” с Милена Маат

d
i
v
i
 
d
e
s
i
g
n
d
i
v
i
 
d
e
s
i
g
n
d
i
v
i
 
d
e
s
i
g
n
d
i
v
i
 
d
e
s
i
g
n
d
i
v
i
 
d
e
s
i
g
n
d
e
s
i
g
n