Корпоративни обучения по метода Милена Маат

За Милена Маат и метода Милена маатВидове Обучения

За Милена Маат и метода Милена Маат

 За Милена Маат:

Милена Маат е основател и изпълнителен директор на MilenaMaat.com и Академия Маат, както и съосновател и визионер в Омая Тех ООД. С предприемачески дух и над 25 години опит, тя ръководи успешни проекти със социална, психологическа и бизнес значимост в глобален мащаб.

 • Създател на Метода Милена Маат за ментално здраве и профилактика на бърнаут
 • Създател и водещ е на иновативната програма „Живо живеене“
 • Над 10 години опит като предприемач в различни сфери на търговския сектор
 • Ръководител и създател на разнообразни обучения, включително групови и индивидуални
 • Сформира и ръководи доброволчески екипи, които осъществяват различни благотворителни инициативи
 • Бакалавърски степени в Здравна инспекция (ОМУ-Варна), Социална педагогика (СУ) и Международни икономически отношения (УАСГ)
 • Магистърска степен по Социална работа

Професионален опит:

 • Съосновател и визионер, Омая Тех ООД, София, България (2022 – до днес)
 • Изпълнителен директор, Milena Maat & The Maat Academy, София, България и Сиракуза, Италия (2018 – до днес)
 • Изпълнителен директор (Социален психолог, мотивационен говорител и специалист по лично развитие), Mахатма ООД („Кондора-Мелхиседек“), София, България / Копенхаген, Дания / Сиракуза, Италия / Франкфурт, Германия (2011 – до днес)
 • Социален психолог, мотивационен говорител и специалист по лично развитие, Скорпиън Еър ООД, София, България (януари 2008 – ноември 2011)
 • Генерален мениджър, Милена Фешън, София, България (май 2000 – декември 2007)
 • Санитарен инспектор, Регионална Здравна Инспекция, София, България (юни 1990 – април 2000)
 • Технически секретар, септември Институт по Учители, Сливен, България (1986 – юни 1987)

Академичен опит:

 • Магистърска степен по Социална работа, Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1998 – 2000)
 • Бакалавърска степен по Международни икономически отношения, УАСГ (1996 – 1999) 
 • Бакалавърска степен по Социална педагогика, Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1994 – 1998)
 • Професионален бакалавър по Здравна инспекция, Висше медицинско училище „Д-р Н. Николаев“, Варна (1987 – 1990)
 • Публична администрация, Икономическа гимназия (1983 – 1986)

 

Метода Милена Маат:

Уникалността на Метода Милена Маат е в съчетанието на логически, интуитивни и психологически техники, фокусирани изцяло върху практическото приложение. Методът е универсален подход – от поддържане на ментално и емоционално здраве до развитие на лидерски умения, работа в екип и превенция на бърнаут. Той влияе на индивидуално и групово ниво, развива професионални умения и устойчивост в организациите. Методът Милена Маат предоставя възможност за изграждане на персонални инструменти за съзнателност и гъвкавост при комбинирането на личен и професионален живот. Подпомага инвестирането и оптимизирането на жизнената енергия, време и ресурси. Методът е фокусиран върху постигането на видими резултати с дълготраен ефект, насърчавайки иновациите, вдъхновението, адаптивността и гъвкавостта в организациите.

 

 • Универсалност – работи едновременно на индивидуално и групово ниво
 • Дългогодишно доказан и тестван – опит с хора от различни култури и индустрии
 • Устойчивост – изграждане на дългосрочни и краткосрочни резултати
 • Ефективност – постига резултати независимо от сферата на живот, индустрията и нивото на квалификация
 • Гъвкавост – използва разнообразни техники, медитации и активности
 • Приложимост – инструмент, който човек може да надгражда, развива и прилага в разнообразни сфери на живота

 

 •  

Видове обучения
по метода Милена Маат

Безплатна Онлайн Демо Среща

 

 • Запознайте се с нашия иновативен подход и екип чрез безплатна демонстрационна среща. Целта е да ви представим уникалността на метода, за да се уверите, че той отговаря на спецификите на вашата организация. Срещата е възможност да предоставим обратна връзка на фирмите, базирана на наблюденията ни, както и да разберем реалните предизвикателства, пред които са изправени вашите служители.
 • Формат: ОНЛАЙН

Ментално здраве и превенция на бърнаут

 

Обучението „Бърнаут превенция и ментално здраве“ предлага комплексен подход към разбирането на бърнаут и неговото влияние върху различните сфери на вашия живот. Програмата ще ви даде нови гледни точки върху поддържането на менталното здраве и организационно благополучие. 

Защо е важно за бизнеса: 

Повишава производителността: Обучените служители са по-способни да управляват стреса и да поддържат баланс в личен и професионален план 

Подобрява работната атмосфера: Служители, които се грижат за своето ментално здраве, укрепват екипната динамика 

Влияе на ангажираността: Правилната бърнаут превенция намалява риска от отсъствия и намалява натовареността на останалите членове на екипа 

Привлича и задържа таланти: Предлагането на обучение за ментално здраве е инвестиция в доброто благополучие на служителите, което прави организацията по-привлекателна за талантливи професионалисти

Основни теми:

 • Какво представлява бърнаута и кои сфери на нашия живот засяга? 
 • Може ли бърнаута да се задейства от някакъв наш успех или щастливо събитие?
 • Има ли скрит бърнаут, който влияе, но остава незабележим? 
 • Как можем да разпознаем индикаторите на бърнаут, включително физически, емоционални и поведенчески? 
 • Как бърнаута се отразява на професионалното ни развитие и работната динамика? 
 • Мит ли е “Отдих и почивка са достатъчни за превенция на бърнаут”?

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група : в зависимост от формата

Обучение на HR/Мениджъри за разпознаване на Бърнаут

В съвременната бизнес динамика, където стресът е неизбежен, разпознаването на потенциалния бърнаут става от съществено значение за поддържане на продуктивността и ефективността в екипите. Програмата “Обучение на HR/Мениджъри за разпознаване на Бърнаут” развива умения за забелязване на сигналите и индикаторите на бърнаут при служителите. Участниците ще придобият уменията да идентифицират причините за бърнаут, като разграничат дали той е резултат от работен стрес или лични предизвикателства.

Защо е важно за бизнеса?

Повишава производителността: Обучените служители са способни бързо да разпознават симптомите на бърнаут и да дават насоки за реакция от страна на ръководството 

Подобрява работната атмосфера: Служители, които се грижат за своето ментално здраве, укрепват екипната динамика 

Влияе на ангажираността: Правилната бърнаут превенция намалява риска от отсъствия и намалява натовареността на останалите членове на екипа 

Привлича и задържа таланти: Предлагането на обучение за ментално здраве е инвестиция в доброто благополучие на служителите, което прави организацията по-привлекателна за талантливи професионалисти

Основни теми:

 • Как се разпознават различните типове хора?
 • Как се определя индивидуалния подход при решаване на проблеми и управление на стресови ситуации в зависимост от характера и профила на служителя?
 • Какво е въздействието на стреса върху хора с различна чувствителност и начин на мислене?
 • Какви са методите за профилактика на бърнаут на ранен етап и запазване на ключовите служители?
 • Поддържане на благоприятна работна атмосфера – Предотвратяване на мрежовия ефект на бърнаут?
 • Какви са начините да се създаде организационна среда, където се насърчава личния и професионален растеж, като се мотивира разгръщането на автентичните таланти?

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група : в зависимост от формата

 

 

Управление на стреса (stress management)

Обучението “Стрес мениджмънт” предоставя на участниците необходимите умения и инструменти за ефективно управление на стреса в професионалния и личния живот. Програмата се фокусира върху разбирането на корените на стреса, развитието на стратегии за преодоляване на предизвикателствата и създаването на здравословен и продуктивен баланс.

 

Защо е важно за бизнеса?

Повишена продуктивност: Участниците в обучението развиват умения за ефективно управление на стреса, което допринася за по-висока продуктивност на работното място. 

Повишена мотивацията и удовлетвореността: Служителите, които разполагат с инструментите и стратегиите за ефективно управление на стреса, често са по-мотивирани и удовлетворени от своята работа

По-добро здравословно състояние: Служителите, които се справят по-ефективно със стреса, са по-здрави и устойчиви.

По-добра способност за адаптация: Служителите, които могат успешно да се адаптират към стресови ситуации, са по-гъвкави и продуктивни в работната среда.

Основни теми:

 • Какви са основните физиологични и психологични аспекти на стреса?
 • Какви са видовете стрес и по какво да ги разпознаем?
 • Как могат да се идентифицират източниците на стрес и какви са техниките за управлението им?
 • Може ли стресът да бъде полезен?
 • Бърнаут или стрес? Защо се случва?
 • Какъв е ключа към поддържане на добро ментално здраве в стресови ситуации?

 

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група: в зависимост от формата

 

 

 

Баланс на личен и професионален живот

Обучението “Баланс на личен и професионален живот” е създадено с цел да предостави на участниците необходимите знания и умения за постигане на хармония и баланс в ежедневието. Програмата се фокусира върху взаимовръзките между сферите на живот и как влиянието на една се отразява върху другите. 

Защо е важно за бизнеса?

Повишава ефективността на кадрите: По-добро осъзнаване и управление на личните и професионални ангажименти. Разработване на умения за ефективно управление на времето и стреса. 

Повишава мотивацията и удовлетвореността: Подобрено вътрешно усещане за баланс и благополучие. Повишаване на успешността във всички сфери на живота. Обучението предоставя цялостен подход към постигането на баланс между личния и професионалния живот, като насърчава участниците да поемат контрол над своя живот и да създадат хармония във всяко едно отношение.

Основни теми:

 • Защо е важно да дефинираме баланс и какво той представлява в различни сфери на живота? 
 • Какви са основните принципи, които обучението предлага за постигане на баланс в ежедневието? 
 • Как вътрешният баланс влияе на успеха в професионалната и лична сфера и как този аспект се разглежда в програмата? 
 • Какви са стратегиите и методите, които се разглеждат за развитие на всички сфери на живот и каква е ролята на баланса в този контекст? 
 • Кои са индикаторите за дисбаланс, които обучението подчертава и как те помагат за оценка на нуждата от корекция в различните сфери на живота? 
 • Каква връзка се прави между менталното здраве и поддържането на баланс, и как този аспект се обсъжда в рамките на обучението?

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група: в зависимост от формата

 

 

 

Екипна ефективност (формиране на екипи)

Обучението „Екипна ефективност“ е иновативен подход към формиране и управление на екипи. Фокусът му е създаването на продуктивна работна среда, която дава възможност за здравословно развитие на всички членове на екипа.

Защо е важно за бизнеса? 

Повишава производителността: Служителите стават по-продуктивни, когато разбират как да сътрудничат и как да използват индивидуалните си умения в полза на целия екип.

Повишава творчеството и иновациите: Работата в ефективен екип създава почва за творчески процеси и иновации. Служителите, които се чувстват комфортно да споделят идеи и да работят заедно, се вдъхновяват за създаване на новаторски решения.

Намалява натоварването върху ръководителите: Ако служителите са обучени да работят в екип и да решават проблеми самостоятелно, ръководителите могат да се фокусират върху стратегическите цели на компанията, без да са тежко натоварени от рутинната оперативна дейност.

Подобрение на индивидуалните и колективни резултати 

Увеличаване на доверието и сътрудничеството между членовете на екипа 

Поддържане на добро ментално здраве и работна удовлетвореност: В ефективен екип работното напрежение се управлява по-лесно и наличието на бърнаут при членове на екипа намалява.

Бърнаут превенция

Основни теми:

 • Кои са силните страни и умения на всеки член на екипа и ползват ли се практично? 
 • Как да разпознавате потенциала и талантите на служителите си? 
 • Защо е важно екипът ви да бъде разнороден и добре балансиран? 
 • Как менталното здраве на всеки член от екипа, влияе върху ефективността на цялата група? 
 • Как да създадем правилна и ефективна комуникация в екипа? 
 • Как йерархията и спазването й предпазва мениджърите от бърнаут и води екипа към растеж? 
 • Кои са основните принципи за създаване на здравословна работна среда? 

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група : в зависимост от формата

 

 

 

Лидерство

Обучението “Лидерство – стилове и управление” предоставя инструменти за израстване до нови нива на професионализъм в лидерските позиции. То се фокусира върху спецификите на управленските подходи, отговорностите, както и развиването уменията, които устойчивия и съзнателен лидер е нужно да притежава, за да води ефективно екипа си и да не допуска поява на бърнаут.

Защо е важно за бизнеса?

Повишаване на продуктивността: Лидерите придобиват по-гъвкав и балансиран подход, който води до повишаване ефективността на екипите им, респективно и тяхната продуктивност

Запазване на ключови таланти за компанията: Разпознавайки скритите причини, които биха довели до бърнаут, лидерите са подготвени за навременна профилактика.

Увеличава се потенциала за развитие и растеж на компанията: Развитието на визионерски подход, осигурява нови идеи за инвестиции и развитие, които биха могли да допринесат за бъдещи успехи за компанията.

Основни теми:

 • Каква е ролята на активния и пасивния подход в лидерството и кога е нужно да се използват в различните ситуации?
 • Защо е нужно за лидерите да развиват своята интуиция и аналитично мислене едновременно в процеса на вземане на решения?
 • Как лидерът да придобие гъвкавост и умения за адаптация, изправен пред предизвикателствата на бързоразвиващия се свят?
 • Какво различава здравословната от нездравословната конкуренция в бизнеса и защо това е важно за успешното лидерство?
 • Къде са скрити причините за бърнаут при лидерите?
 • Каква роля играе отговорността в лидерството и как можем да поемем отговорност и устойчиво да водим екипа? 
 • Каква е ролята на визионера и кога един лидер се превръща в такъв?

Формат: от 2 до 6 часа;

Пакет: Единичен/Месечен/Годишен

Група : в зависимост от формата

 

Нашите екипи

ВИП ЕКИП (PREMIUM)

 • Милена Маат

Милена Маат е основател и изпълнителен директор на MilenaMaat.com и Академия Маат, както и съосновател и визионер в OmayaTech LTD. Завършва бакалавърски степени в Здравна инспекция (ОМУ-Варна), Социална педагогика(СУ) и Международни икономически отношения (ВИАЗ), също магистърска степен по Социална работа.

 

 • С предприемачески дух и над 25 години опит, тя ръководи успешни проекти със социална, психологическа и бизнес значимост в глобален мащаб
 •  Притежава над 10-годишен опит като предприемач в различни сфери на търговския сектор и в ръководенето на големи екипи (над 50 човека)
 • Създател е на Метода Милена Маат за ментално здраве и профилактика на бърнаут, както и на иновативната програма „Живо живеене“, на която е и водещ
 • Създава и ръководи разнообразни обучения, включително групови и индивидуални
 • Сформира доброволчески екипи, които осъществяват различни благотворителни инициативи. 

Николай Иглев

Николай е съосновател на на OmayaTech LTD. 

Има над 20 години опит в IT Индустрията и по специално в областта на Инфраструктурата. Работил за големи ИТ компании. Провел е много ИТ обучения на групи от хора както и е правил т.н on the job trainings( обучение по-време на работа)

Завършил бакалаварска степен по Индустриален Мениджмънт в ТУ-София.

Притежава много сертификати за различни ИТ технологии.

Изгражда решения с висока отказоустоичивост във облачни и on-premise центрове за данни.

Прави автоматизация на процеси и проектира immutable инфраструктура.

 

СТАНДАРТЕН ЕКИП

Анелия Лазова 

Анелия е ИТ бизнес анализатор, с опит в продуктовия дизайн (UX/UI) и подбора на персонал в ИТ. Работила е в разпознаваеми софтуерни компании.   

Сертифицирана като инструктор по Бърнаут по метода Милена Маат. 

Семестриално завършила бакалавърска степен Психология, специалност „Психология на групите и организациите” в НБУ 

Сертифициран практик по Емоционална Интелигентност (EQ) от International Society for Emotional Intelligence  

Притежава повече от 15 сертификата в областта на психологията и човешките ресурси Печелила награди в сферата на психологията и театъра (Talent of the year, 1st place in 2021 (Linguistics, Philology and Psychology)

 

 • Маргарита Николова

Маргарита е  строителен инженер с над 10 години опит в една от най-големите инфраструктурни компании в България. 

Сертифицирана е като инструктор по метода Милена Маат.

Притежава магистърска степен по Транспортното Строителство към УАСГ. 

Притежава сертификати в графичния и UX/UI дизайн

Опит като доброволец към публични организации с благотворителна насоченост

Запитване за обучение

Доля Новачкова

„Парите са особена тема, която работя с Милена от самото начало. Този курс тотално преобърна представата ми за парите, която едва тогава установих колко изначално е сгрешена. От човек непонасящ парите и смятащ ги за нещо мръсно и лошо, аз започнах малко по малко да ги ценя и уважавам, да разбирам каква уникална роля играят те в живота ни и колко всъщност го улесняват и подпомагат. В резултат на това, за няколко месеца ми увеличиха заплатата, и най-важното – преди курса бях затънала с непосилен банков кредит , нещата бяха стигнали почти до съд и аз бях много уплашена, но след курса успях да се договоря с банката и преподписах на доста по-добри условия. „

Величка Маринова

“Най-шеметния курс, уникален, астрален, по това време бях в Китай и нямахме пряка комуникация, там разбрах, че мога да усещам Учителя си и по различен начин от физическия. Осъзнах, че знанието е във всичко, просто трябва да имаш сетива и да си готов, няма нужда да отидеш на края на света и да го търсиш.”

Joe Gyurov

“Благодаря ти, Милена Маат, за уникалността, която видях в себе си и другите. За още дълго съвместно партниране по пътя навътре и безкрайни забавления!”

Златка Петрова

“какъвто и да е досег с Милена Маат автоматично започваш да получаваш редица осъзнавания за себе си, които действат на енергийно ниво и осветяват онези части, които човек сам не може да довиди.”

Аракси Мухибян

“Различните практики с нея толкова силно се преплитат и работят заедно, като въздействие вътре в мен, че не мога да ги разгранича и определя, кой курс за какво е повлиял в по-висока степен! Парадоксално е, но след курс за финанси, са ми се случвали прекрасни неща в любовен план …За мен, важното е, че съм все повече себе си, все по-свободна, обичаща, творяща и разливаща Божествената енергия и любов, която преминава през Милена, се предава на всички, които работят с нея и всичко това се случва в лекота, закачки, забавление! “

Катя Казакова

Бих описала работата си с Милена по време на курса като сериозен разговор между професионалисти. Милена говори с професионалиста у теб с уважение и респект, и съответно държи на същото отношение и у теб към нея Осъзнах как фиксирането в конкретиката ми пречи да видя цялото. По време на курса Започнах да ценя труда си и този на другите. След курса работих за приемането на парите Курса продължава да работи за мен до ден днешен. Научих, че в разговорът между бизнесмени няма голям и малък.Трябва да си толкова голям колкото другия, за да се случи обмена. Промени се и моето обкръжение след курса, около мен хората вече се отнасят с уважение към колегите си, рекламират дейността им и се подкрепят в съвместни инициативи. “

Доля Новачкова

„Подхода на  Милена при индивидуалната работа е винаги уникален и непредвидим. Някак си тя мигновено се е свързала с твоята цялостна картинка на живота в момента, която и ти самия не искаш да видиш и успява да натисне точните ти бутони, да ти даде други ъгли на ситуацията в която се намираш, да освети и най-прашните ти ъгълчета, така че да видиш. И ако искаш – да промениш! Имала съм много индивидуални часове с нея още от самото начало преди 7 години и тя винаги е успявала да намери точния подход към „моето изплашено Аз‘‘, „момичето, което не иска да порасне“, „нахаканата мацка, на която всичко й е ясно“, „нещастната жертва“ или всякакви други роли, в които съм влизала през годините.”

Златка Петрова

„Индивидуалните програми с Милена Маат са истинско вълшебство, което променя съществуващата реалност още щом си запишеш час. Сякаш Вселената веднага разбира,че си взел решение за това, живота ти да поеме нова посока и то е в синхрон с плана, който е определила душата преди да дойде в този живот.
По време на индивидуалния час, курс живо живеене или какъвто и да е досег с Милена Маат автоматично започваш да получаваш редица осъзнавания за себе си, които действат на енергийно ниво и осветяват онези части, които човек сам не може да довиди.
Познавам Милена Маат от 2011г., като в началото работихме изключително интензивно върху проблемните области на моя живот. Сега след като с нейна помощ тогавашните ми проблеми вече ги няма, посещавам програмите които към дадения момент усещам че биха ми били полезни или са ми интересни  в съответната област на живота ми.Работата с нея подпомага да се „разчупят“ действащите програми в подсъзнанието на човека и неговото енергийно поле, с което всеки сам се саботира и не си позволява да живее в лекота и радост.
И не на последно място работата с нея е забавна и човек се чувства по-лек и усеща в себе си неподозирани сили-невъзможното става възможно.” 

Катя Казакова

“Посещавала съм над 10 регламентирани индивидуални консултации.*Мога да ги нарека ” Среща с просветленото си Аз “

Виждам разголената си душа и се чувствам абсолютно обезоражена. С времето престана да ме е срам от черното в мен, което толкова грижливо си го отглеждах и си го криех Това беше моята първа среща с Милена. Изпитът беше решаващ. Радвам се, че тогава не се отказах, а продължих. Сега съм жива.
Всяка Индивидуална сесия е изненада. Няма значение какъв е въпроса, който си си задал преди да влезеш в офиса на Милена. Изведнъж пред теб лъсва истинската причина поради която си там.
Усещах, че няма къде да се скрия
Всеки път научавах доста истини за себе си и то не толкова приятни.Осъзнах какъв сценарист съм на живота си .
Научих как да трансформирам ролята на майка, която съм играла до този момент
На първата среща не можах да осъзная абсолютно нищо. Всяка следваща среща бе все по – вълнуваща.
Три дена след първата си среща с Милена осъзнах думите ѝ: „ Ти защо се правиш на жертва ?”
Всяка сесия продължаваше да работи астрално след това.
Промените, които настъпиха бяха свързани с осъзнаване на негативния аспект на егото ми
Продължавам да работя и след сесиите.
Изключително много неща се промениха с моето обкръжение. Намерих общ език с едната ми дъщеря и успях да я подкрепя в тежък за нея момент
Благодарна съм, че бях допусната да продължа.” 

Аглика Николова

“​Вдъхновение, олицетворение на пълноценен и щастлив живот. Така работи Милена МААТ и така провокира и всички около нея да живеят. Когато съм в досег с нея сякаш общувам с хиляди същества. Познаваме се с нея почти 4 години. В началото посетих общи медитации и една индивидуална среща с Милена, които се състояха в Копенхаген, Дания. Истината е че получих един страхотен подарък за 25тия си рожден ден от Елина Чешмеджиева. Тя ми каза: “ако искаш ще ти запиша час, Милена ми е помогнала в много аспекти от моя живот.” Аз не бях много сигурна какво ще ми се случи, но си записах час точно на 25 годишнината ми. В този момент тъкмо ми беше криво и много ми липсваше България и родни неща. В началото ми беше  странно и си мислех че всичко ми е наред и някак всички аспекти, които не ми бяха удобни да видя за себе си – обръщах глава на другата страна и се правех че ги няма. Бях се затворила и от прекалено раздаване преди това бях решила, че всички са ми длъжни, че аз съм давала и сега е време да получавам. Общо взето не беше много приятно да се седи дълго около мен. Милена видя обаче какво съм вътре, независимо какво показвах и се го извади отново на бял свят. Показа ми как да изразявам човека пълнокръвно, как да живея жената с главно Ж без да се страхувам от това. Открих страшно много приятели и съмишленици, който също като мен се учат да живеят в любов и радост. Естестевено успехът на начинанието е променлив, но пътят по който тръгнах след като се запознах с Милена МААТ е един осъзнат път. Път, в който все още се уча да приемам и да не поставям под въпрос волята Божия и шегите на съдбата 😉 както и да ценя всяка малка частица, която чрез Милена МААТ съм успяла да преоткрия и разбера по-добре самата себе си. “ 

Анелия Маслинкова

“Искам да започна с това, че при първата ми среща с Миленка(индивидуален час) смятах, че всички хора са черни, че аз съм бяла, че те са лоши, а аз добрата. В действителност нещата стояха по коренно различен начин- аз бях черна отвътре, негативните енергии се бяха вплели дълбоко в мен, а хората.. те просто бяха мое отражение. Не виждах радост в света, не исках да чуя и за любов (без значение от вида й), наранявах себе си както физически, така и психически, не можех да простя на себе си, нито на околните.. в целия си блясък го играех просто една жертва. В момента, който разговорът ни с Миленка започна, тя изкара на яве всичките ми страхове, но в процеса на моето първично отричане, тя ми помогна някак си да ги сдъвча, да ги приема, да ги превърна в сила, дори в този момент да не го асимилирах… Излязох от стаята гола, свалила всичките маски, “дрехи”, тежести, което естествено си беше доста шокиращо, защото трябваше да преглътна егото си и да призная реалността, да призная себе си пред мен самата. С всеки изминал ден аз обличах “дрехите”, които не само ми бяха удобни, а и топли. Нейните послания постоянно ме връхлитаха и бяха моето “оръжие” в моментите, които ми беше трудно да запазя баланса. Успях да започна някакъв контакт с баща ми, да изпитвам любов към него, да изпитам любов към всичко и всички, без да очаквам нещо в замяна. Имах менструални проблеми идваше ми през 8 месеца, но след срещата ни и това влезе в нормалния си ритъм. Пуснах да си отидат хора, които дълго време бяха нищо повече от енергийни вампири, нещо, което до преди срещата ми с нея, не осъзнавах. Дълго време мина до втората ни среща, която беше вече практика Живо Живеене” 

Виктория Саксанова

“Думите не стигат, за да опишат работата ми с Милена Маат. Прескачаш във времето за минути и часове. Учи те да бъдеш себе си и да не се криеш зад другите. Дава ти увереност, сила и самочувствие в себе си и в делата, които правиш или искаш да направиш. 

Познавам Милена от 2014, тогава за пръв път се запознахме на живо, въпреки че имахме срещи преди на сън, без да се познаваме лично. Първия курс, който направих беше “Индивидуално развитие”. След него аз се промених, започнах да се радвам на живота и да изпитвам наслада от това което правя. Отворих се към света. Преди този курс бях се затворила в черупка, която никой не давах да разчупи. След първия ми курс, сама поисках да я разчупя и да се усмихна на света. 

След това направих още няколко курса “Индивидуално развитие”, които ми помогнаха да видя нещата от друга гледна точка. Да изляза извън себе си и да се погледна отстрани, обективно и без осъждане. Това което прави Милена, помага ти да видиш себе си, такъв какъвто си – без заобиколки и без никакъв упрек. Спомням си какво ми каза веднъж: „Това си ти, не казвам че е лошо или добро, ти сама ще решиш какво искаш да си от тук нататък.“.

След поредица от курсове “Индивидуално развитие” имах нужда да се кача на следващото ниво – това беше живото живеене.” 

Стела Маркова

“Първите срещи с Милена бяха индивидуални часове през 2015г, по време на които успешно и интензивно започна процес на оразмеряване на егото и моралния компас, и активиране на добродетели като благодарност и търпение. Тогава научих и започнах на глас да си признавам, колко бързо се изчерпват те, и че част от мен не се обича достатъчно, а се само-критикува.
По време и след ежеседмични часове и медитации, следните малки чудеса се случваха:
Кариерно повишение, свързано с промяна на мениджърът над мен, и получаване на висока доза професионализъм, доверие и желание за развитие в самата мен от негова страна, което в последствие очерта ясен кариерен път и прекрасна работна среда
Преодоляване на посттравматичен стрес от катастрофа
Прошка и вътрешен мир за отминали родителски грешки и взаимно отчуждение след осемнадесетта ми година
Хармонизиране на тогавашна ми връзка и намиране на мен самата в нея (нещо за което си блъсках главата)
Начално разтваряне на майчински инстинкт и явно желание за семейство
Изпепеляване на стари предрасъдъци и несигурност и концентриране върху Стела
Часовете, прекарани заедно, минаваха през пълна гама от емоции – много смях и усмивки, много провокации и сълзи, и бяха в точното време и място, около рождената дата.
Началното партньорство с Милена, не просто ми преобърна света, но доведе до една приключенска и обогатена вече жена в мен.”

Калина Стоянова

“Аз работя с Милена от 6 месеца. Много съм щастлива, че я срещнах. Карала съм 2 курса Практическа осъзнатост, както и един “Индивидуално развитие”. Отделно съм ходила на медитации и няколко пъти на индивидуални консултации на живо.
Тя ми помогна да се справя с чувството си за вина, като ми каза, че всеки път когато усетя подобно чувство веднага трябва да го заменя с действие.
Също така ми помага да видя различните гледни точки на дадено нещо. Научи ме да съм благодарна за нещата, които са се случили и да си вадя поука от всяко събитие.
Научи ме да живея през сърцето, защото до преди това бях робот, който правеше всичко през мозъка.
Научи ме да ценя хората около мен и че никой с нищо не ми е длъжен, защото до преди това мислех, че хората живеят заради мен едва ли не.
Научи ме да изпитвам уважение към труда на хората, тяхното време и работа” 

София Валчева

“Преживяванията ми свързани с Милена започнаха преди малко повече от година. Приемам я за моя духовен учител, духовна майка, духовен приятел.

Посещавам Медитациите за проявление и просветление, като това беше и първата ми среща с нея.

След всяка медитация, всичко се променя. Парченцата от пъзела се нареждат по невероятен начин. Вселената започва да твори. Изключително благодарна съм, че имам честта да я познавам!

Имали сме и индивидуални сесии на живо, както и онлайн. Винаги очаквам с нетърпение срещите ми с нея. Те са вълшебни и прекрасни, защото когато човек усеща Любовта, той няма нужда от друго. 🙂

Милена е живо чудо. Връзката, която усещам с нея е връзката с първоизточника на вселенската Мъдрост, Любов и Истина!

 Чувствам се много благо мислейки за нея или виждайки се с нея или сънувайки я. Тези моменти са ми много ценни и съкровени. Любими са ми, защото ми напомнят: „София, не си сама на таз Земя“… 🙂

Винаги съм имала чувството, че хората около мен не ме разбират напълно, но тя ме разбира винаги, тя ме разбира, повече отколкото аз се разбирам. 🙂 Много ми е помогнала и много я обичам и искам да бъде щастлива!”

Диана Милева

“Познавам и имам честта да работя с Милена МААТ Бонева от 2012 година. Тогава, в началото не я наричах мой учител. Посещавах индивидуални часове и я наричах просто Милена. С времето обаче, разбрах че тази дама не е ПРОСТО Милена, тя е много повече от само Милена, тя е най-чистият и светъл човек, до когото аз или някой от моето обкръжение някога се е докосвал, като казвам докосвал даже не визирам физическа среща, а просто присъствие,енергия в пространството. 
Индивидуалните часове при Милена са винаги различни, много често прерастват в цял курс, всъщност винаги. Интересното за мен беше, че при индивидулните срещи с Милена много често се включваха различни хора и това никак не е било случайно, тъй като ние най-добре разбираме даден проблем или процес, в който сме през опита и гледната точка на другите, при всяка среща ни се дава възможност да видим ясно страна, върху която е била хвърлена сянка до момента или да отметнем було. Помощта на Милена е уникална в тези ситуации, тъй като винаги с участието на няколко човека тя обяснява неща, касаещи всички присъстващи едновременно и всеки един индивидуално.
Курсът “ Индивидуално развитие”..Това са много индивидуални срещи, но за определен наситен период от време. През този период се изясняват много, неща от живота ни, ситуации и решения, довели ни до където сме в момента,поглеждаме под друг ъгъл. Поставени сме отново в непринудени срещи с други хора, чрез които разбираме много повече по темата, която ни вълнува в момента. Тези курсове работят за нас много време след като са приключили. По време на тях ни се дава  много и наситена информация, която е трудно да бъде изцяло обработена на момента. В последвие обаче, ако наистина сме присъствали с цялото си същество, чрез настоящи ситуации, предмети или хора тази информация ни се разпечатва и ни служи.”

Маргарита Трайкова

„От близо 10 години имам честта и щастието да познавам и работя с Милена Маат. С няколко думи е трудно да се опише коя е тя и какво прави. Може да се преживее и разбере. Мога да кажа само, че това, което прави тя е уникално по рода си припомняне на човека кой е и какво му пречи, за да е себе си щастлив, истински и уникален. Наскоро имах индивидуален курс с нея. Много ми се иска всеки да има такъв, за да се убеди колко по-лесен живота може да бъде. Въпреки това знам, че не всеки е готов и иска подобно нещо или просто начина му е друг. За тези, които го .азпознават като свое, ще кажа – курсът е толкова интензивен, че записваш един, а се оказва, че получаваш 8. В момента тече записване и за друга форма на обучение, която обещава да е много много актуална, интересна и полезна, имайки предвид колко бързо компютрите навлизат в живота ни и ставаме зависими (или не) от тях. Струва си да се провери 

Даяна Милева - журналист и зумба инструктор

Консултациите за професионално и бизнес развитие са практики с голям интензитет и мигновени резултати. Такива консултации аз бих определила като една „сладка провокация“ да влезеш по-навътре в себе си и да преоткриеш вдъхновението си на следващото ниво. След тези консултации навлизаш дълбоко, дълбоко в истината за неща, които носиш в себе си от дете, дарби, които винаги са разтрепервали сърцето ти от вълнение. Милена Маат работи винаги с вдъхновение и за вдъхновение, съответно дори да сме в период, в който да не виждаме резултати от труда си, в който чувстваме обезценяване и липса на мотивация да продължим, това аз разбрах, че е най-златният ни период. Доверявайки се на професионалиста в лицето на Милена Маат, можем да излезем напълно преобразени от зациклянето. При мен много от чувствителността и красотата бяха се изпарили сякаш, действах като в програма сухарско и накъсано, без да си давам сметка за целостта на процесите, за това че рязко съм се отдръпнала от автентичното в мен, което е било и първоначалната провокация на таланта ми. Когато става въпрос за музика, пеене, танц Милена Маат е най-подходящият човек да разширим и усетим истинските си таланти и да им дадем красив израз. Таланта, за да достигне до повече хора и да не бъде изкривен, се изискват не само упоритост и постоянство, но най-вече отворено сърце. Талантите си ги представям като малки фейчки от приказките, които са до нас, всяка с нейния инструмент, и закачливо ни напомнят да се обичаме с всичките си сетива и по този начин да се свързваме в предай нататък. На днешно време да се срещнеш с хора или човек, който да не е обиден и обезверен, особено творец е много трудно нещо, обясненията за това са много и те идват най-вече от завихрили се процеси, които поставят таланта и вдъхновението на заден план. Ето защо за мен е безценно общуването с човек, който те изправя пред възможността да преоткриваш себе си във всичко и навсякъде, да не спираш нито за миг да търсиш и развиваш, най-сладкото и красивото в себе си, това с което и за което си създаден и да го умножаваш през най-различни форми, така че да се носи аромата на споделеност и любов.

ЧЗВ

Често Задавани Въпроси

Коя е Милена Маат?

Прочетете повече за Милена Маат – Дзен учител на новото време тук.

Как да се запиша за индивидуална практика с Милена Маат?

Можете да се запишете за индивидуална практика с Милена Маат като изберете и закупите правилния продукт от тази страница по-горе. След успешно плащане, Милена Маат ще се свърже с вас във възможно най-скоро време за да уговорите дата и час за провеждане на практиката. За повече въпроси не се колебайте да ни звъннете или да ни пишете.

Какво се случва след като си купя практика?

След като си заплатите практика, ви молим да се свържете с нас за да се уговорим за час и време за провеждане на практиката. Ако не сте ни потърсили до тогава, ние имаме практиката да се свържем с вас в рамките на една работна седмица. Моля винаги оставяйте валидни имейли и телефони за да можем да се свържем с вас.

 

Как да закупя Практика от Милена Маат?
 • Практика – Трябва да изберете ПРАКТИКА от менюто ПРАКТИКИ и след това да натиснете бутона ЗАПИШИ СЕ или КУПИ

За да закупите видео книга или практика, трябва да си изберете продукта и да натиснете бутона КУПИ/ЗАПИШИ СЕ.

Бутона КУПИ/ЗАПИШИ СЕ ще ви прати в нова страница наречена КОШНИЦА. В тази страница можете да видите всичките избрани продукти до момента.

Можете да изберете да платите продуктите които вече сте избрали или да добавите още ВИДЕО КНИГИ и ПРАКТИКИ и след това да ги заплатите. 

В случай че решите да заплатите книгата то моля изберете – ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Това ще ви препрати в нова станица – КАСА.

Там е нужно да попълните своите данни и да изберете метод на плащане.

Ако вече сте регистрирани и влезли в сайта ( през меню МОЯТ АКАУНТ -> ВХОД ) тогава данните ви ще бъдат попълнени за повечето полета.

Ако не сте влезли в сайта или не сте регистрирани, тогава ще трябва да попълните данните си и да добавите парола. Така автоматично ще ви бъде създаден потребителски акаунт за сайта. Така ще можете след успешното плащане, да влезете в сайта milenamaat.com с ИМЕЙЛА който сте попълнили и ПАРОЛАТА която сте задали при плащане.

Видео Книгите които сте закупи можете да достъпите след като влезете в сайта през менюто – МОЯТ АКАУНТ -> ВХОД и след това изберете МОЯТ АКАУНТ -> МОИТЕ ВИДЕО КНИГИ

След като закупите успешно ПРАКТИКА с Милена Маат, моля свържете се чрез един от начините с нас, за да се уточни дата и час на провеждане.

Какво да очаквам?

Ако вече сте закупили своята избрана практика с Милена Маат:

След като си заплатите практика, възможно най-скоро се свържете с нас за да се уговорим за час и време за провеждане на практиката. Ако не сте ни потърсили до тогава, ние ще се свържем с вас в рамките на една работна седмица. Моля винаги оставяйте валидни имейли и телефони за да можем да се свържем бързо с вас. Вижте често задаваните въпроси за повече информация.