Групови Практики с Милена Маат

Семейство, Партньорство и Родителство, Реализация Бизнес

Живо Живеене Дао Алхимия – Групова Годишна Практика

 

„Присъствие на Жена“ – Женска Годишна Алхимична Практика

 

„Мамо, тати, чуваш ли ме?“- Групова Онлайн Практика 

„Присъствие на Мъж“ Мъжка – Годишна Групова Алхимична Практика 

Семейство, Партньорство и Родителство, Реализация Бизнес – Милена Маат

В програмата са включени:

 • Участие в годишен форум и достъп до навременна информация като осъзнатост.
 • По една онлайн сесия в група на всеки месец  в годината с фиксирани дати, общо 11 сесии. Месец Август е без сесия и без заплащане, но със лична самостоятелна задача за всеки участник.
 • Лична и групова работа с конкретика позволена от участника за личния му професионален опериращ подход и приложение.
 • Приоритетни теми ще бъдат тези които засягат мнозинството от участниците.
 • Практиката стартира и се провежда за времето от 19.01.2023 до 19.01.2024. През това време тя е затворена за нови кандидати. Ще се отвори отново за набиране на кандидати през Ноември 2023 за следващата година.

 Теми:

Работа в екип

 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Страх от следване, страх от водене. Акцентуващи програми-роботи, трениращи едновременното и тантра алхимично състояние на присъствие в много аспекти обединени в център на жизнената сила и Божествената Воля в ЕДНО.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • позволение, егоцентризъм, контрол на ума, манипулации и троянски кон на неосъзната интелигентност като автосаботаж в ежедневието.
 • Лоялна и нелоялна конкуренция между колеги, семейни партньори или близки приятели, разграничаване и изработване на механизми и инструменти за невреда и профилактика на социалното хакерство, споделена безотговорност или отговорност. Осъзнат избор и отстояване.

Превенция на бърнаут

 • Профилактика на емоционално и ментално прегаряне (burnout), котви на илюзия на собственост и постигнато състояние.
 • Манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.
 • Откриване и прекъсване на манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Разпознаване на илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.

Бизнес

 • Поддържане и надграждане на системите в едновременност и приемане и не изтегляне на лична сила, повишаване на приходите и професионална реализация. Инструменти за създаване на вътрешно майсторство и вътрешен гид, като обединен водач на обединеното си аз. Тренировки и лична провокация. Споделяне.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • Разбиране и приемане на технологиите и компютрите и тяхната роля в нашето развитие като професионалисти и треньори на себе си. Партньорство на човека, компютрите и технологиите.
 • Новите квантови компютри като инструмент за разбиране на квантовата реалност и еволюцията на човека.
 • Света на компютрите и света на човешкото съзнание – тяхната връзка и начин аналогично да разбираме работата на човешкия ум, първичната му природа. Осъзнаване на поведенчески програми, препрограмиране, инсталиране, деинсталиране, обновяване, рестарт, хакерство, манипулация с информацията и др.
 • Балансиране на инвестиции, ресурс време и ресурс вдъхновение.

Симбиозата между Мъжко и женско начало

  • Осъзнаване, разбиране и дълбочина
  • Комбинация и изразяване в мъжко тяло и в женско тяло, Партньорство между тях и осъзнатост за по-високи аспекти на общия път
  • Любов и надграждане
  • Разграничение между любов през ума и любов през сърцето като обединено пространство

Спътници и партньорски взаимоотношения

  • Отношения при вече създадено семейство с дългогодишен опит, манипулация на нереализирана енергия и творчество при партньорите, изкривяване на свободната воля, отношения през ум водач и през сърце водач – разграничение и осъзнаване.
   Видове сделка семейство – отношение, разбиране, промяна
  • Партньорски отношения в нови семейства или връзки, живеещи заедно или поотделно.
  • Чувство за вина и изместване на центъра на всеки партньор в ежедневни ситуации – осъзнаване и присъствие, тренировки, надграждане, вътрешен гид, личен избор в ежедневието и широчина в гледните точки за излизане от ситуации повтарящи се и обременяващи развитието на партньорите
  • Комбинация на личен и професионален живот, признание и благодарност, уважение на труда и вдъхновение за общ път
  • Ментална хигиена на семейството на всеки един член и работа за осъзнато партньорство.

Родителство

 • Зачеване и износване на дете, отношение и разбиране при недостатъчен съвпад при бъдещите родители, енергийна подготовка и работа със съпротивленията при всеки един с подход на личния му избор като свободна воля
 • Възпитание и копиращо вече проявило се пример негативно и позитивно поведение на партньорите в децата
 • Страх и агресия, зависимости, бягство от реалността при деца и родители
 • Егоизъм при децата и незачитане на свободната воля и живота на родителите, смяна на отношението и самоосвобождение
 • Отношения, осъзнаване и възпитание на малки деца. Форми на аутизъм, хипер активност и др. Инструменти, разбиране и ежедневен подход.
 • Отношение към надарени деца, подтискане или манипулиране на специално отношение изкривяващо детското развитие, стари души и тяхната самореализация, хипер чувствителност и неразбиране от еволюцията на родителя еволюцията на детето си. Осъзнатост на този аспект на родителя и своевременно повишено обучение в тази посока като благодарност, разбиране и привилегия, а не като бягство от реалността или създаване в детето на чувство за величие, егоцентризъм и манипулация, които се отразяват като агресия или неуважение в партньорското тяло и в детския социален живот сред връстници и приятели
 • Добродетели и недобродетели на родителите отразяващи се като пример в детето
 • Ежедневие и вътрешен гид на родителя, осъзнаване, разбиране и приемане
 • Отношение и възпитание на вече пораснали деца – тийнейджъри и младежи, комбинация, благородие, пропуснати ползи и кармичност, ефект на негативен и позитивен пример на родителите в израстването на децата и срещата им със себе си отсреща по начин, за който не са подготвени
 • Идеализация и критика – вътрешна и външна
  Начин на възпитание на пораснали деца, или деца вече създали деца, предаване и продължение на рода – енергийно осъзнаване

Подготовка да срещнем правилния партньор за създаване на семейство

 • Липса на брачен партньор – причини, бягство от осъзнаване на потребностите на личната воля съчетана с Божествената воля, доминиране и манипулация на вътрешни стари програми или на ум външен, програма от средата или ДНК носителите като програмна стратегия в поколението. Разбиране и осъзнаване.
 • Готовност за смяна на разбирането и осъзнаване на егоцентризъм като повтарящ се ежедневен потребен навик с цел бягство от пътя и самореализацията, отлагане и страх от биологична функция.
 • Осъзнаване и приемане на нежеланието за семейство и разтваряне на чувство за вина в стил “Длъжен съм”, приемане и позволение на реализация на творчество през форми и начини като препоръка на по-високи аспекти
 • Предаване нататък на себе си по автентичен начин, но в съответствие с божествения план на душата, осъзнаване и приемане
 • Новаторство и разграничаване между манипулация на ума и състояние на присъствие като избор на духа в тяло, психология на масите и разграничаване на програми в ума налагани от общи приятели или приятелки и невъзможност или страхове от създаване на семейство
 • Страх от оцеляване и нехаресване, чувство за вина блокиращо кандидат родителя

Любов и (Тантра) секс

 • Секс между партньорите – разграничение между животински и тантра секс, осъзнаване, надграждане, еволюция. Разбиране на тантра секса като инструмент за просветление, самоосъзнаване и дълбока връзка между партньорите.
 • Щастие и радост през клетката
 • Естественост през погледа на духа и материята в едно
 • Отричане на секса и близостта, нараняване и вина, страх от източване на жизнена сила през секса, бягство от реалността
 • Криене при други партньори като форма на бягство от реалността или компенсация на ниско самочувствие и самооценка… дълбочина и разбиране…

Вселенска логика и осъзнаване

 • Осъзнаване на жизнения и енергийния път на всяка душа в тяло на всеки член на семейството и вселенските закони
 • Анулиране на проблеми в семейството в резултат на разбиране и разширение на гледните точки от позицията на по-висок аспект на осъзнатост и просветлено ежедневие
 • Дзен присъствие и разбиране
 • Трудности в пътя и манипулация, егоцентризъм и робовладелство

  Практиката дава право на вход в Бизнес Ангелските програми на Милена Маат.
  Практиката се отваря веднъж годишно за записване на нови хора. Моля попълнете формата или се свържете с нас за информация.

Живо Живеене Дао Алхимия – Годишен Групов Мастър Курс

Алхимия на Ума е една от мастър практиките на Милена Маат, която е валидна за постигане на повече от стандартната степен на съпричастност към Бог и последиците от такава промяна.

Това е практически опит, по време на който се появяват необходимите инструменти и знания, за да се максимизира случването в ежедневието на човека. Практиката е предназначена за постигане на свобода и осъзнаване.
Практикуващите работят, за да видят живота в неговата цялост, но също така и какво стои зад всичките им житейски избори и как да предприемат действия, за да ускорят процесите и да засилят любовта вътре.

Целта на практиката е да направи всеки малък детайл по-разпознаваем и чрез придобиване на практическите инструменти практикуващите могат да умножат своята любов и разбиране за заобикалящата ги среда, техния подход към живота и начина, по който взаимодействат с близките си, колегите си и всички други същества.

Тази практика е подходяща за всички хора, които искат да се просветят на много дълбоко ниво. Да разберат дълбините на умовете си и как те материализират своята реалност. За да осъзнаят как могат да превърнат ума си в злато.

Практиката дава право на вход в Бизнес Ангелските програми на Милена Маат.
Практиката се отваря веднъж годишно за записване на нови хора. Моля попълнете формата или се свържете с нас за информация.

Женска Алхимична годишна практика – „Присъствие на Жена“ с Милена Маат

Условия:

 • Практиката е годишна провежда се веднъж в месеца със продължителност между 1 или два часа според броя на участниците. При пропускане на повече от една сесия по неизяснени причини участника се изключва от програмата. Месец Август е без сесия и без заплащане, но със лична самостоятелна задача за всеки участник.
 • Участва се със майсторство в затворен действащ форум живо живеене през цялата година.
 • Лична и групова работа с конкретика позволена от участника за личния му професионален опериращ подход и приложение.
 • Приоритетни теми ще бъдат тези които засягат мнозинството от участниците.
 • Практиката стартира и се провежда за времето от 16.02.2023 до 16.02.2024. През това време тя е затворена за нови кандидати. Ще се отвори отново за набиране на кандидати през Ноември 2023 за следващата година.

 Теми:

 • Специфики на проявена и непроявена женска енергия.
 • Светлина и сянка
 • Манипулация Жертва
 • Архитипове
 • Алхимична сватба
 • Майсторство на илюзията
 • Андроген
 • Просветление, присъствие и осъзнатост в настоящият момент
 • Практика в ежедневния живот
 • Осъзната тантра сексуалност.Практиката дава право на вход в Бизнес Ангелските програми на Милена Маат.
  Практиката се отваря веднъж годишно за записване на нови хора. Моля попълнете формата или се свържете с нас за информация.

Мъжка Алхимична годишна практика – „Присъствие на Мъж“ с Милена Маат

Условия:

 • Практиката е годишна провежда се веднъж в месеца със продължителност между 1 или два часа според броя на участниците. При пропускане на повече от една сесия по неизяснени причини участника се изключва от програмата. Месец Август е без сесия и без заплащане, но със лична самостоятелна задача за всеки участник.
 • Участва се със майсторство в затворен действащ форум живо живеене през цялата година.
 • Лична и групова работа с конкретика позволена от участника за личния му професионален опериращ подход и приложение.
 • Приоритетни теми ще бъдат тези които засягат мнозинството от участниците.
 • Практиката стартира и се провежда за времето от 16.02.2023 до 16.02.2024. През това време тя е затворена за нови кандидати. Ще се отвори отново за набиране на кандидати през Ноември 2023 за следващата година.

 Теми:

 • Специфики на проявена и непроявена мъжка енергия.
 • Светлина и сянка
 • Манипулация Жертва
 • Архитипове
 • Алхимична сватба
 • Майсторство на илюзията
 • Андроген
 • Просветление, присъствие и осъзнатост в настоящият момент
 • Практика в ежедневния живот
 • Осъзната тантра сексуалност.

  Практиката дава право на вход в Бизнес Ангелските програми на Милена Маат.
  Практиката се отваря веднъж годишно за записване на нови хора. Моля попълнете формата или се свържете с нас за информация.

  “Мамо, тати, чуваш ли ме?“ 

  практически онлайн курс
  воден от МИЛЕНА МААТ

   

  • Ако сте на пътя на своето желание да станете родител,
  • Ако срещате трудности, свързани със зачеване и бременност,
  • Ако вече сте родител и се чувствате неуверени в тази нова роля,
  • Ако вашето дете има специфика, поради която ви е нужно да го чувате и усещате по-добре,
  • Ако то преминава през състояния, които не разбирате,
  • Ако виждате у него дарба или талант, които не сте сигурни как да подкрепите,
  • Ако просто търсите начин да подобрите връзката родител-дете, независимо в коя от двете роли сте, то тогава тази практика е за вас!
  “Мамо, тати, чуваш ли ме?” е онлайн групова практика, водена от Милена Маат с продължителност 1 месец. Тя обхваща в дълбочина въпроси и теми, свързани с отношенията между родител и дете като разглежда тази основополагаща връзка по начин, който води участника към себеопознаване и хармония. Работи се за осъзнаване на състоянието едновременно да си “родител на децата си” и “дете на родителите си”, давайки възможност на всеки да види и съзнателно да промени програми, които носи в себе си. Участниците в курса получават знания и практически умения, с които по фин и щадящ начин да подкрепят семейството си, помагайки първо на самите себе си.
  Алхимичната практика се сътои от две части.
  Първата част на онлайн практиката “Мамо, тати, чуваш ли ме?” стартира на 1.11.2023 до 30.11.2023 г. и е насочена към настоящи и бъдещи родители, семейства, които срещат трудности при зачеване или бременност, родители на деца със специфично или проблемно поведение, родители на талантливи деца, родители на тийнейджъри, както и за хора от всякаква възраст, които искат да хармонизират отношенията със своите родители. Подходяща е за всеки, който работи осъзнато за това да възстанови мрежата в семейството си, там, където тя се къса като вътрешно и външно общуване.
  Практиката е с продължителност от 1 месец, като онлайн сесиите се провеждат 2 пъти в седмицата, всяка по 1,5 астрономически часа. В процеса на работа участниците ще могат да ползват затворена Facebook група (форум), в който да споделят въпроси, осъзнавания и опит, които водещата, както и всички участници, ще имат възможност да коментират и надграждат. Така курсът ще се разгръща ежедневно, през целия период на практиката.
  Втората част на практиката ще се проведе през Март 2024-та година и включва срещи и онлайн и на живо заедно с децата. Може да участвате само в първата част. За втората част се изисква да сте преминали първата част. Може да се запишат и двамата родители.
  Цената на човек за участие за един месец е: 2000лв с ДДС.
  Записването става като попълните формата под текста, като пишете лично съобщение на официалната страница на Милена Маат или позвъните на телефона на сайта. След записването си ще получите информация за заплащането или може да ползвате бутона под текста.
  Краен срок 15 дни преди стартирането на практиката.
  В практиката са включени две места със свободен вход без такса. Може да ги ползвате ако ви е необходимо сега, като кандидаствате за тях.
  За водещия:
  Милена Маат е Дзен учител на новото време. Тя е Мастър на Тантра, Алхимия и Трансмутация на Ума с над 40-годишна практика. Обучавана е в различни страни в тайни школи с вътрешно знание. Притежава бакалавърски и магистърски степени с икономическа, социална и здравна насоченост. Тя е лектор и водещ на индивидуални и групови курсове и медитации, майстор е в осъзнаването и разграничаването на реалността и илюзията. Работата ѝ се състои в провеждането на различни практики със семейна, социална, психологическа и бизнес предназначеност. Поради специфичната ѝ връзка с децата, физически и телепатично, Милена работи с много родители като част от различни програми. Създател и водещ е на мастър алхимични практики, както и на специална програма „Живо живеене“, в която всеки се пробужда да живее в радост, любов, изобилие и лекота, така както и за каквото е създаден от Бог, партнирайки на едно велико съзнание, наречено ЛЮБОВ.

    ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПРАКТИЦИТЕ, РАБОТИЛИ С МИЛЕНА МААТ В ЗАТВОРЕНИТЕ АЛХИМИЧНИ ГРУПИ

    Доля Новачкова

    „Kаквото и да си мислиш за този курс, той със сигурност ще те изненада 😃 Ще ти даде нови хоризонти на ума, за които не си и подозирал, че съществуват, осъзнавания и разбирания за живота, които ще бъдат като едно „щракване“ – наместване на парчета на пъзел и най-важното – ако си достатъчно смел да работиш със себе си и да действаш и реализираш свои планове, идеи, ще имаш подкрепата, платформата, която да те подпомогне, понякога доста неусетно за теб, понякога съвсем явно. И като цяло ще имаш раздвижване във всички сфери в твоя живот, радвам се, че си се пуснал на увеселителното влакче 😃

    Даяна Милева - журналист и зумба инструктор

    „За курса бих споделила, че подпомага много всички наши процеси по осъзнаване и практикуване на партньорството ни ( в семейството, с приятелите, в работата и навсякъде където се изявяваме) като поставя йерархията и уважението в основата си. Важна част е практическата , от която е и този форум и сесиите и времето преди и след всяка сесия. този курс ми помогна изключително много след загубата на едни от най-близките ми хора. тоест бих казала, че много помага при турболенциите в живота ни, това свързване и усещането, че не си сам и най-вече, не ти се спестява истината. Също така някак промени отношението ми към това да изпитвам чувство на вина за много много случки и да се нацупвам на много много случки.сега вече знам че това спасява животи. Усещам, че работим на принципа на скачените съдове и си подаваме информация. Често се случва да излизат страхове при мен, вярвам и при останалите, но се чувствам в безопасно пространство, вярвам и знам, че това е ролята на семейството. Често се случва да съм освободена и смела благодарение на курса и сесиите. Виждам голяма промяна в начина си на общуване с всички хора, най вече през смеха забавата и ненатоварването с излишъци , Милена ги нарича дисертации( е сега не винаги 🤩, признавам си.) През даден казус на един човек се разрешават редица мои идентични. Благодарна съм за участието си в този курс защото израстнах много и благодаря за водещата роля на Милена и благодаря на учителите. Наскоро Милена хвана тук по време на сесия във форума една моя хлапашка изява, за което съм и много много благодарна, защото ми спести доста главоболия. Беше ме срам, но видях истината, а явно не можеше по друг по ясен начин да прогледна. Аз се усещам като част от групата и смятам, че всички сме пълноправни участници. Всеки курс и участието ми в него ми носи бонус усмивка и лекота и знам че дори в първия момент това да не е така, то това е точно попътния вятър, сега си давам сметка, защото се движиш по своя път….“

    Боряна Ганчева - Главен Счетоводител

    „Колкото си по-активен, толкова повече ще усещаш защо си в този курс и ще ти „светват“ неща не само в изброените в името сфери 😉, така че – добре дошъл!“

    Йосиф Пилов

    „Курсовете са едновременно смешни, леки, просторни и предизвикателни, разконспириращи и разтърсващи лекичко или по-силничко. Поселдното зависи от това колко гъвкава ти е построена сградата в определен момент. Ако е гъвкава отстовява на земетресението и остава цяла и се усмихва че леко се е огъвала с упражнения за кръста. Ако пък е била по твърда, се счупва, и тогава отдолу се разкрива нова сграда, която се е криела зад твръдата и тази новата е съвсем гъвкава, докато не се стегне пак, евентуално може би. 🙂
    Промените си ги вижда самия човек по един начин, а хората около него ги виждат на повърхността но усещат че нещо е различно и то много. А ти се усмихваш лекичко в себе си знаейки откъде ти се е случило и искаш още да те огъват земетресения, защото научаваш още нещо за себе си, докато не го забравиш…“

    Петко Николов - Директор на Стройтелна Фирма

    „Взел си правилно решение за курса. Няма да ти развалям изненадата. Сам ще се убедиш, че курса е страхотен. Имаш страхотен водач и много партньори.“

    Галя Маслинкова - Данъчен Инспектор

    Дивидентите ми от тази Алхимия са бебе от едната ми дъщеря и годеж на другата, която е тук в практиката. Научих се тук благодарение на Миленка и партньори на истина и че учителя е Един.

    Блага Стоянова

    Ще се почувстваш в къщи и разбран, а другото ще го видиш на живо с множество лични примери и добро градивно отношение!

    Стела Димитрова

    Тази алхимия ще трансформира много неща у теб и ще ти помогне да стигнеш, на където си се запътил с голяма лекота. Благодарение на Мими и всички тук, успях да се задомя, оженя и семейството да се увеличи с още един нов член. Много промени за кратък период от време, и всички случващите се със спокойствие и лекота. Ще бъде яко наистина 🥳💯

    Кристиян Йорданов

    „Тази алхимия е много семейна за мен. Топлината, грижата, сплотеността, партньорството, уюта на семейството като божествена програма се усеща, вдъхва се с живот, припомня се.

    Аглика Николова

    “​Споделям и аз, нещата се случват и на семейно и на бизнес ниво, ключовото е партньорството и как партнираме навътре със себе си и навън с останалите. При мен рвзултатите са сериозен партньор до мен, стабилна работа, предоставяща възможност за растеж и всички хора тук, които чувствам близки и като едно голямо семейство. Има си гъделичкащи предизвикателства, но и толкова сплотеност и споделеност. Наслади се на преживяването!“ 

    Златка Петрова - Мениджър

    Озоваваш се на място, където ще опознаеш себе си, много повече отколкото си очаквал. 😊 Благодарение на този курс и работата с Милена ще си едновременно здраво стъпил на земята и с по-голяма яснота в мислите и качество на действията. Искам да споделя, че за мен този курс е възможност за подобряване качеството ми на живот като цяло. Постигане на равновесие между работа и семейство. Глътка чист въздух, когато дима наоколо стане повече…. Чрез него нещата, които недовиждам, пропускам, волно или неволно, не остават невидяни и пропуснати, като тук са не само нещата които не съм направила, но и тези в които съм успяла. Понякога курса ме вади извън зоната ми на конфорт, но пък това става в една буферна зона и то сред хора, които са подкрепящи и осъзнати и които са в същите уроци, с различен интензитет /така ни е подбрала Мими 😊/. По този начин това се случва в профилактика и не се налага тези пропуски да се случват в живота ми навън или ако се случат имам инструменти да се справя по-лесно. Тоест нещата дето се въртят и не са слезли до долу на физическо ниво /образно казано/, се отработват преди да са се случили реално. Това си мислех даже напоследък колко съм благодарна за честа да бъда тук, тъй като времената са доста турболентни и наблюдавам как колеги, професионалисти, умни и качествени, на ръководни длъжности изпушват или са на път, или реагират неочаквано неадекватно, просто им е трудно и то по теми и въпроси, по които Мими ни е обръщала внимание и сме ги отработвали предварително. Но и не на последно място тук намерих близки хора, с които сме „на една вълна“ и се усеща една различна близост и подкрепа. Та съвсем накратко това 😊 Успех!🍀” 

    Петя Иванова - Scrum Master

    “Установих с годините, че най-добре работеща за мен е комбинацията от групови и индивидуални курсове с Милена. Така посоката, в която вървя, ми се разгръща под различни ъгли, а осъзнаванията ми се допълват от различните курсове по един мек начин (дори и най-твърдите за разтваряне неща). Конкретно този курс ми дава фокус в партньорствата и най-силно виждам проявленията му в семейството ми и на работа, но също и в различни ситуации с непознати хора, институции, съседи и изобщо всякакви битовизми с хора. Наистина, всичко е една спирала, по която вървим и която никога не свършва, така че другото прекрасно нещо в курса са участниците – с които е окей да се похвалиш, окей е да се объркаш, окей е да ти е тъжно, окей е да имаш, окей е просто да ти е добре и така отново и отново, ден след ден. Всичко се разлива и споделя по много хубав начин и сме истински късметлии да си парнираме в това пространство, в което всеки те вижда и те приема с обич 🙂

    За повече дълбочина, завъртане на ума на фльонга и развързване на всичко, което стяга сърцето – препоръчвам Дао Алхимията, в която Милена спомена, че също има отворени места.” 

    ЧЗВ

    Често Задавани Въпроси

    Коя е Милена Маат?

    Прочетете повече за Милена Маат – Дзен учител на новото време тук.

    Как да се запиша за индивидуална практика с Милена Маат?

    Можете да се запишете за индивидуална практика с Милена Маат като изберете и закупите правилния продукт от тази страница по-горе. След успешно плащане, Милена Маат ще се свърже с вас във възможно най-скоро време за да уговорите дата и час за провеждане на практиката. За повече въпроси не се колебайте да ни звъннете или да ни пишете.

    Какво се случва след като си купя практика?

    След като си заплатите практика, ви молим да се свържете с нас за да се уговорим за час и време за провеждане на практиката. Ако не сте ни потърсили до тогава, ние имаме практиката да се свържем с вас в рамките на една работна седмица. Моля винаги оставяйте валидни имейли и телефони за да можем да се свържем с вас.

     

    Как да закупя Практика от Милена Маат?
    • Практика – Трябва да изберете ПРАКТИКА от менюто ПРАКТИКИ и след това да натиснете бутона ЗАПИШИ СЕ или КУПИ

    За да закупите видео книга или практика, трябва да си изберете продукта и да натиснете бутона КУПИ/ЗАПИШИ СЕ.

    Бутона КУПИ/ЗАПИШИ СЕ ще ви прати в нова страница наречена КОШНИЦА. В тази страница можете да видите всичките избрани продукти до момента.

    Можете да изберете да платите продуктите които вече сте избрали или да добавите още ВИДЕО КНИГИ и ПРАКТИКИ и след това да ги заплатите. 

    В случай че решите да заплатите книгата то моля изберете – ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
    Това ще ви препрати в нова станица – КАСА.

    Там е нужно да попълните своите данни и да изберете метод на плащане.

    Ако вече сте регистрирани и влезли в сайта ( през меню МОЯТ АКАУНТ -> ВХОД ) тогава данните ви ще бъдат попълнени за повечето полета.

    Ако не сте влезли в сайта или не сте регистрирани, тогава ще трябва да попълните данните си и да добавите парола. Така автоматично ще ви бъде създаден потребителски акаунт за сайта. Така ще можете след успешното плащане, да влезете в сайта milenamaat.com с ИМЕЙЛА който сте попълнили и ПАРОЛАТА която сте задали при плащане.

    Видео Книгите които сте закупи можете да достъпите след като влезете в сайта през менюто – МОЯТ АКАУНТ -> ВХОД и след това изберете МОЯТ АКАУНТ -> МОИТЕ ВИДЕО КНИГИ

    След като закупите успешно ПРАКТИКА с Милена Маат, моля свържете се чрез един от начините с нас, за да се уточни дата и час на провеждане.

    Какво да очаквам?

    Ако вече сте закупили своята избрана практика с Милена Маат:

    След като си заплатите практика, възможно най-скоро се свържете с нас за да се уговорим за час и време за провеждане на практиката. Ако не сте ни потърсили до тогава, ние ще се свържем с вас в рамките на една работна седмица. Моля винаги оставяйте валидни имейли и телефони за да можем да се свържем бързо с вас. Вижте често задаваните въпроси за повече информация.