Milena Maat’s Conscious Living® 

The master practice that changed lifecoaching

About the “Conscious Living” Practice

 

The real power and effectiveness of the “Conscious Living” practice comes from the very personality, power and energy of the spiritual zen master Milena Maat. Working with her during the practice is through partnership, sharing, and acceptance.
One of the distinctive features of this live practice is the strong palette of emotions that passes through you – all the way from a feeling of intense sadness and self-pity to unparalleled happiness and love.

It’s important for the practitioners to understand that the actual action/result and development of this practice takes place not during the sessions, but during the next few months after the practice has ended, as the change unfolds within our everyday lives. The successes and results are individual and depend on the person themself and their strength and desire to change their life.

“Conscious Living” live practice is held both in Bulgaria and abroad. The main locations are Bankya (Sofia), Sicily (Italy), Copenhagen (Denmark), France, Spain or other locations in Europe, upon demand. The course is both theoretical and practical.
The practitioners describe “Conscious Living” is like reading a book or watching a movie. It helps reach a depth that is unattainable in other practices – we reach all the way to our authentic essence of God-men. Through the film frames and book pages, we understand a lot about the stages we have gone through, the deep, dark, light, hidden and tiny pieces of our ‘WHOLE’ are seen. We see parts that we have been hiding for years, from the others, but mostly from ourselves.

We become aware what could be improved in our own life.
Milena manages to read the practitioners’ movements and signals on which parts it is time to work on, and how it is most easy to do. She advises and has the gift to pierce through the states they go through and the masks they have, in order to show them the true essence of the human.
Through the smile and the love of every moment spent with Milena, the practitioners’ flow awakens, and the fire and the water in it begin to partner with each other.
Everyone have an idea of the world they live in, the life they live, for good and bad, beautiful and ugly, moral and immoral, and on the basis of their own perceptions, builds a “correct” model of how to live their life.
In fact, they actually build a prison cell and often lose the key. They start to look for it in the moment they feel pressured or suffocating, when they need change, freedom, but the KEY is gone.

With the “Conscious Living” practice led by Milena Maat, you find the key to yourself! You recall WHO YOU ARE! The practice takes place in a pleasant atmosphere, in conversations at breakfast with coffee, tea and sweets, a delicious lunch, a walk, a word after word, a story after a story… Milena Maat redirects and helps to reach deep inside, and see, feel, become aware of what you have been creating and have created.. and if you have the desire – to change yourself.

During the “Conscious Living” practice, the moments in which one closes his body and heart and self-sabotage are best captured. Somehow it comes naturally the realization that the heart and the soul know what is possible and seek the path of knowledge, self-knowledge. As a result, an ease is achieved – a feeling of a brand new body and a totally different stage in life.

 

 

Практиката “Живо живеене” работи в дълбочина и на практика чрез едновременно групово и индивидуално въздействие. Практиката е подходяща за хора, готови да открият повече от себе си и да навлязат в дълбочина и отговорно, в това което са.

Препоръчва се също за двойки, независимо от това дали имат конкретен проблем в момента или имат нужда от ‘събуждане’ на отношенията.

Практиците казват че това е неподлежащо на сравнение преживяване, в което в неформална обстановка, курсът тече с пълна сила. Никой от участниците, дори самата Милена няма точен сценарии за протичането на тази практика. Знае се мястото, което ще се посети. Обикновено това са силно енергийни места в България и в чужбина. Предишни практики са се състояли в едни от най-известните места в България като Мадарския конник, Побитите камъни, гробницата на Бастет и Мишкова нива, Рупите, Преподобна Стойна и други. Доста от изминалите групови практики са се състояли и на различни места по света, като о. Тасос (Гърция), Кавала (Гърция), Кония/Кападокия/Анталия (Турция), Сиракуза (Сицилия, Италия), Алби (Франция), Барселона (Испания), Мексико сити/Паленке/Акапулко/Юкатан/Плая дел Кармен/Кампече (Мексико) , Румъния, Ирландия, Египет, Дания, Германия, Холандия, Ангола, Англия и други.

Тези посещения подпомагат процесите на всеки един участник в личен, професионален, здравословен, емоционален и духовен план. Дискутират се теми, актуални както за всеки поотделно, така и за всички като ЕДНО ЦЯЛО. Практиката се състои от беседи, медитации и преминава в радостта от това да проявяваш себе си и да еволюираш всеки миг, всеки час. Спецификата на тази практика е незатвореното пространство на случването и (извън зала), което обуславя забавление и обучение в едно. С участието на няколко човека Милена обяснява неща, касаещи всички присъстващи едновременно и всеки един индивидуално. Така много по-лесно се разбират дълбоки проблеми, свързани с нашата човешка същност, подпомага се реализацията на професиите, връзките и семействата на участниците, като се осветляват основни положения, в които всеки един участник се намира по време на случването на живата практика.

Отличаващото на груповите практики „Живо Живеене“, е че през материята храна, вода, хора, места, песни, танци и филми, участниците са поставяни в ситуации, в които да видят ясно собствен наболял проблем, нещо върху което циклят и не са открили защо. Човек е улеснен си да види в движение нещата, които прави в ежедневния си живот – Милена ги осветява, докато пребивавате заедно и всяка случка, всеки срещнат човек и място служат за това човека да се види в реалния живот и ако реши да промени действията и случванията.

С тази практика идва знанието и умението да се живее все по-живо и осъзнато. Радостта от живота става все по-истинска и човека е все по-пълноценено присъстващ във всичко, което прави.

В последствие, ако практикът наистина е присъствал с цялото си същество, чрез настоящи ситуации, предмети или хора тази информация се разпечатва и служи винаги. Това е практика, чрез която с помощта на Милена най-успешно ставаме любов, осъзната и действаща всеки миг ЛЮБОВ. Всичко се случва с много смях, забавление и в истинска споделена радост – радост, която заразява..

Първите стъпки са лесни

w

Запишете се за индивидуална сесия с Милена Маат

It is required for anyone who wants to attend a “Conscious Living” live practice with Milena Maat, to firstly book an individual session with her. There,  you and Milena will clarify your readiness and the parameters of the live practice. There are steps/levels that would need to be passed before the practice itself can happen. Some people accomplish them in advance, but this is decided individually for each person during the individual session. Be prepared for the chance of refusal or postponment of your course.

Резервирайте вашата жива практика "Живо Живеене" с Милена Маат

After you have identified and clarified all the required details with Milena Maat, you would be able to book the date for your live practice experience. You will need to then take care of the accomodation and travel bookings that you will require, depending on the chosen destination. Mostly, when not held in Bankya – Sofia, the Conscious Living course could be performed anywhere around Europe. Please note that all expenses for accomodation, transportation and meals would need to be covered by yourself.

По време на сесиите

Surely, you would already know if this would be an individual or a group experience. In every case, the active live practical work with Milena will start around 10 AM and will end in the evening, around 10 PM (*could vary).
If the chosen practice mode is within a group, then you could expect some additional information and details about the organized transportation and accomodation to be announced through the official Milena Maat social channels and also here on the website.

Посещаване на “Живо Живеене” с Милена Mаат –
Индивидуално, С Вашия Партньор Или В Група

Индивидуално

In the individual “Conscious Living” practice with Milena Maat, you find the key to yourself! You recall WHO YOU ARE! The practice takes place in a pleasant atmosphere, in conversations at breakfast with coffee, tea and sweets, a delicious lunch, a walk, a word after word, a story after a story… Milena Maat redirects and helps to reach deep inside, and see, feel, become aware of what you have been creating and have created.. and if you have the desire – to change yourself. During the practice, the moments in which one closes his body and heart and self-sabotage are best captured. Somehow it comes naturally the realization that the heart and the soul know what is possible and seek the path of knowledge, self-knowledge. As a result, an ease is achieved – a feeling of a brand new body and a totally different stage in life.

С вашия партньор и деца

The practice is suitable for people who are willing to discover more of themselves and enter deeply and responsibly into what they are.  It is also recommended for couples, whether they have a specific problem at the moment or just need to ‘awaken’ their relationship. This Conscious living practice is also offered in a format for the whole family – you can attend the practice together with your partner in life and your children. It lasts for half or one whole day according to your agreement with Milena Maat. It is appropriate for the overall harmony of your family. The active participation of all members of your family helps for faster transformation, convergence, and teaches everyone to work together in partnership and love. This practice helps your family become stronger, more harmonious and more cohesive.

В Група

The group practice consists of various discussions on topics concerning both each individual in the group and for everyone as ONE WHOLE. The group involves in lectures, meditations and transforms through the joy of revealing yourself and evolve in every moment, every hour. With the participation of several people, Milena explains things that concern everyone present at the same time and everyone individually. It is thus much easier to understand deep problems related to our human being, to support the materialization of the professional development, the relationships and the families of the participants, and to highlight the basic situations in which each participant is at the time of the live practice.