Записване за годишна алхимична групова практика "Партньорство - Бизнес, Семейство, Родителство" 2-ри ПОТОК с Милена Маат

Разберете повече

%

От местата за сезон 2023 на практиката вече са заети!

„Милена Маат ви кани да участвате в новият сезон 2023 на алхимичната годишна групова практика – Партньорство – Бизнес, Семейство, Родителство – споделяне на отговорност в партньорство, постигане на хармония и вътрешен мир в ежедневието. Втори поток не е свързан и е независим от първи поток.

В програмата са включени:

 • Участие в годишен форум и достъп до навременна информация като осъзнатост.
 • По една онлайн сесия в група на всеки месец  в годината с фиксирани дати, общо 11 сесии. Месец Август е без сесия и без заплащане, но със лична самостоятелна задача за всеки участник.
 • Лична и групова работа с конкретика позволена от участника за личния му професионален опериращ подход и приложение.
 • Приоритетни теми ще бъдат тези които засягат мнозинството от участниците.
 • Практиката стартира и се провежда за времето от 19.01.2023 до 19.01.2024. През това време тя е затворена за нови кандидати. Ще се отвори отново за набиране на кандидати през Ноември 2023 за следващата година.

 Теми:

Работа в екип

 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Страх от следване, страх от водене. Акцентуващи програми-роботи, трениращи едновременното и тантра алхимично състояние на присъствие в много аспекти обединени в център на жизнената сила и Божествената Воля в ЕДНО.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • позволение, егоцентризъм, контрол на ума, манипулации и троянски кон на неосъзната интелигентност като автосаботаж в ежедневието.
 • Лоялна и нелоялна конкуренция между колеги, семейни партньори или близки приятели, разграничаване и изработване на механизми и инструменти за невреда и профилактика на социалното хакерство, споделена безотговорност или отговорност. Осъзнат избор и отстояване.

Превенция на бърнаут

 • Профилактика на емоционално и ментално прегаряне (burnout), котви на илюзия на собственост и постигнато състояние.
 • Манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.
 • Откриване и прекъсване на манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Разпознаване на илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.

Бизнес

 • Поддържане и надграждане на системите в едновременност и приемане и не изтегляне на лична сила, повишаване на приходите и професионална реализация. Инструменти за създаване на вътрешно майсторство и вътрешен гид, като обединен водач на обединеното си аз. Тренировки и лична провокация. Споделяне.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • Разбиране и приемане на технологиите и компютрите и тяхната роля в нашето развитие като професионалисти и треньори на себе си. Партньорство на човека, компютрите и технологиите.
 • Новите квантови компютри като инструмент за разбиране на квантовата реалност и еволюцията на човека.
 • Света на компютрите и света на човешкото съзнание – тяхната връзка и начин аналогично да разбираме работата на човешкия ум, първичната му природа. Осъзнаване на поведенчески програми, препрограмиране, инсталиране, деинсталиране, обновяване, рестарт, хакерство, манипулация с информацията и др.
 • Балансиране на инвестиции, ресурс време и ресурс вдъхновение.

Симбиозата между Мъжко и женско начало

  • Осъзнаване, разбиране и дълбочина
  • Комбинация и изразяване в мъжко тяло и в женско тяло, Партньорство между тях и осъзнатост за по-високи аспекти на общия път
  • Любов и надграждане
  • Разграничение между любов през ума и любов през сърцето като обединено пространство

Спътници и партньорски взаимоотношения

  • Отношения при вече създадено семейство с дългогодишен опит, манипулация на нереализирана енергия и творчество при партньорите, изкривяване на свободната воля, отношения през ум водач и през сърце водач – разграничение и осъзнаване.
   Видове сделка семейство – отношение, разбиране, промяна
  • Партньорски отношения в нови семейства или връзки, живеещи заедно или поотделно.
  • Чувство за вина и изместване на центъра на всеки партньор в ежедневни ситуации – осъзнаване и присъствие, тренировки, надграждане, вътрешен гид, личен избор в ежедневието и широчина в гледните точки за излизане от ситуации повтарящи се и обременяващи развитието на партньорите
  • Комбинация на личен и професионален живот, признание и благодарност, уважение на труда и вдъхновение за общ път
  • Ментална хигиена на семейството на всеки един член и работа за осъзнато партньорство.

Родителство

 • Зачеване и износване на дете, отношение и разбиране при недостатъчен съвпад при бъдещите родители, енергийна подготовка и работа със съпротивленията при всеки един с подход на личния му избор като свободна воля
 • Възпитание и копиращо вече проявило се пример негативно и позитивно поведение на партньорите в децата
 • Страх и агресия, зависимости, бягство от реалността при деца и родители
 • Егоизъм при децата и незачитане на свободната воля и живота на родителите, смяна на отношението и самоосвобождение
 • Отношения, осъзнаване и възпитание на малки деца. Форми на аутизъм, хипер активност и др. Инструменти, разбиране и ежедневен подход.
 • Отношение към надарени деца, подтискане или манипулиране на специално отношение изкривяващо детското развитие, стари души и тяхната самореализация, хипер чувствителност и неразбиране от еволюцията на родителя еволюцията на детето си. Осъзнатост на този аспект на родителя и своевременно повишено обучение в тази посока като благодарност, разбиране и привилегия, а не като бягство от реалността или създаване в детето на чувство за величие, егоцентризъм и манипулация, които се отразяват като агресия или неуважение в партньорското тяло и в детския социален живот сред връстници и приятели
 • Добродетели и недобродетели на родителите отразяващи се като пример в детето
 • Ежедневие и вътрешен гид на родителя, осъзнаване, разбиране и приемане
 • Отношение и възпитание на вече пораснали деца – тийнейджъри и младежи, комбинация, благородие, пропуснати ползи и кармичност, ефект на негативен и позитивен пример на родителите в израстването на децата и срещата им със себе си отсреща по начин, за който не са подготвени
 • Идеализация и критика – вътрешна и външна
  Начин на възпитание на пораснали деца, или деца вече създали деца, предаване и продължение на рода – енергийно осъзнаване

Подготовка да срещнем правилния партньор за създаване на семейство

 • Липса на брачен партньор – причини, бягство от осъзнаване на потребностите на личната воля съчетана с Божествената воля, доминиране и манипулация на вътрешни стари програми или на ум външен, програма от средата или ДНК носителите като програмна стратегия в поколението. Разбиране и осъзнаване.
 • Готовност за смяна на разбирането и осъзнаване на егоцентризъм като повтарящ се ежедневен потребен навик с цел бягство от пътя и самореализацията, отлагане и страх от биологична функция.
 • Осъзнаване и приемане на нежеланието за семейство и разтваряне на чувство за вина в стил “Длъжен съм”, приемане и позволение на реализация на творчество през форми и начини като препоръка на по-високи аспекти
 • Предаване нататък на себе си по автентичен начин, но в съответствие с божествения план на душата, осъзнаване и приемане
 • Новаторство и разграничаване между манипулация на ума и състояние на присъствие като избор на духа в тяло, психология на масите и разграничаване на програми в ума налагани от общи приятели или приятелки и невъзможност или страхове от създаване на семейство
 • Страх от оцеляване и нехаресване, чувство за вина блокиращо кандидат родителя

Любов и (Тантра) секс

 • Секс между партньорите – разграничение между животински и тантра секс, осъзнаване, надграждане, еволюция. Разбиране на тантра секса като инструмент за просветление, самоосъзнаване и дълбока връзка между партньорите.
 • Щастие и радост през клетката
 • Естественост през погледа на духа и материята в едно
 • Отричане на секса и близостта, нараняване и вина, страх от източване на жизнена сила през секса, бягство от реалността
 • Криене при други партньори като форма на бягство от реалността или компенсация на ниско самочувствие и самооценка… дълбочина и разбиране…

Вселенска логика и осъзнаване

 • Осъзнаване на жизнения и енергийния път на всяка душа в тяло на всеки член на семейството и вселенските закони
 • Анулиране на проблеми в семейството в резултат на разбиране и разширение на гледните точки от позицията на по-висок аспект на осъзнатост и просветлено ежедневие
 • Дзен присъствие и разбиране
 • Трудности в пътя и манипулация, егоцентризъм и робовладелство

 

 

 

  Процесът по записване е следният:

  1. Попълнете формата

  Попълнете формата за записване отдолу или ни позвънете на телефон +359895614903. Крайна дата за попълване на формата е 18 Януари 2023г.
  Ако до няколко дни не получите отговор на емайла си или на посочените методи за връза със вас, моля свържете се с нас. Използвайте страничката контакти.

  2. Кратка среща с Милена Маат

  Ще се свържем с вас и ще уточним дата за кратка 10 минутна онлайн среща-интервю с Милена Маат, за да се определи вашата готовност на практиката. Както и да зададете вашите въпроси.

  3. Потвърждение за записване

  При одобрение от Милена Маат за включването ви в алхимичната практика  ще бъдете включени в затворен форум в който ще получите допълнителна информация за деня на първото събитие.

  За Милена Маат

  Видео Книги

  Свържете се с нас

  Научете повече за практиките „Индивидуално и Бизнес Развитие“ с Милена Маат