Медитация и кратка беседа за проявление, материализация и самореализация

Събитието ще се проведе онлайн във Facebook  и Youtube от 17:00 на 25.12.2020 година.

Ще можете да задавате въпроси по време на събитието.

От тук можете да гледате събитето в Youtube