Записване за годишна алхимична групова практика "Партньорство - Бизнес, Семейство, Родителство" с Милена Маат

Разберете повече

%

От местата за сезон 2024 на практиката вече са заети!

Годишната групова алхимична практика – “Семейство, партньорство, родитество, реализация бизнес” водена от Милена Маат отваря врати и приветства смели изследователи на себе си, желаещи да се включат към групата за сезон 2024 – 2025.

Форматът работи с натрупване през годината и в дълбочина за пълно разгръщане на потенциала на участниците. Работи се едновременно в различни посоки и интензитет за  разтваряне на очаквания и поведенчески норми, излизане от времеви капани на ума, хармонизиране на взаимоотношенията между мъжа и жената. Разгръща потенциала на семейството като съкровена единица за развитие в партньорство и усъвършенства подхода за справяне с провокациите при родителството. Курсът също акцентира върху осъзнаване и прилагане на тактики при нивата и типовете предизвикателства в бизнеса и бизнес екипите, както и за разпознаване механизмите и по-лесно разчитане на алгоритмите в ежедневието. Трансформация и приемане кръговрата на клетките в тялото, на човека в неговата дълбочина и случване. В груповата практика също се тренира уважение към собствения труд и към труда на останалите, опознаване на сянката и нейните процеси. Годишната практика осигурява и превенция на менталното, физическото и душевното здраве. Милена Маат съумява да работи с всеки от участниците индивидуално в груповото време, и да подаде множество инструменти за справяне в специфичните ситуации, в които всеки от участниците попада.Всяка сесия се води от Милена Маат, на живо, чрез приложение за онлайн видеоконференции.

Практиката дава достъп до затворен форум за дискусии на различни казуси, 11 срещи – веднъж месечно. През месец Август има почивка и се дават индивидуални задачи на участниците, които да ги предизвикат да постигнат текущите цели, върху които работят.

 Теми:

Работа в екип

 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Страх от следване, страх от водене. Акцентуващи програми-роботи, трениращи едновременното и тантра алхимично състояние на присъствие в много аспекти обединени в център на жизнената сила и Божествената Воля в ЕДНО.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • позволение, егоцентризъм, контрол на ума, манипулации и троянски кон на неосъзната интелигентност като автосаботаж в ежедневието.
 • Лоялна и нелоялна конкуренция между колеги, семейни партньори или близки приятели, разграничаване и изработване на механизми и инструменти за невреда и профилактика на социалното хакерство, споделена безотговорност или отговорност. Осъзнат избор и отстояване.

Превенция на бърнаут

 • Профилактика на емоционално и ментално прегаряне (burnout), котви на илюзия на собственост и постигнато състояние.
 • Манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.
 • Откриване и прекъсване на манипулация на професионалния живот към личния и изтегляне на жизнената сила, бягство от себеопознаване и еволюция.
 • Разпознаване на илюзия на екип, илюзия на постигнато състояние на партньорство, среща на постигнатото като факти и самореализация в ежедневния живот и засичане през близкото обкръжение.
 • Неосъждане и приемане на реалността такава каквато е. Промяна в отношението, бягство от реалността, форми и инструменти за профилактика и реализиране на неосъзнати творчески импулси като автосъботажи.

Бизнес

 • Поддържане и надграждане на системите в едновременност и приемане и не изтегляне на лична сила, повишаване на приходите и професионална реализация. Инструменти за създаване на вътрешно майсторство и вътрешен гид, като обединен водач на обединеното си аз. Тренировки и лична провокация. Споделяне.
 • Уважение и благодарност към труда на себе си и екипа, приемственост и признаване на тези, които ни учат и споделят плода си.
 • Разбиране и приемане на технологиите и компютрите и тяхната роля в нашето развитие като професионалисти и треньори на себе си. Партньорство на човека, компютрите и технологиите.
 • Новите квантови компютри като инструмент за разбиране на квантовата реалност и еволюцията на човека.
 • Света на компютрите и света на човешкото съзнание – тяхната връзка и начин аналогично да разбираме работата на човешкия ум, първичната му природа. Осъзнаване на поведенчески програми, препрограмиране, инсталиране, деинсталиране, обновяване, рестарт, хакерство, манипулация с информацията и др.
 • Балансиране на инвестиции, ресурс време и ресурс вдъхновение.

Симбиозата между Мъжко и женско начало

  • Осъзнаване, разбиране и дълбочина
  • Комбинация и изразяване в мъжко тяло и в женско тяло, Партньорство между тях и осъзнатост за по-високи аспекти на общия път
  • Любов и надграждане
  • Разграничение между любов през ума и любов през сърцето като обединено пространство

Спътници и партньорски взаимоотношения

  • Отношения при вече създадено семейство с дългогодишен опит, манипулация на нереализирана енергия и творчество при партньорите, изкривяване на свободната воля, отношения през ум водач и през сърце водач – разграничение и осъзнаване.
   Видове сделка семейство – отношение, разбиране, промяна
  • Партньорски отношения в нови семейства или връзки, живеещи заедно или поотделно.
  • Чувство за вина и изместване на центъра на всеки партньор в ежедневни ситуации – осъзнаване и присъствие, тренировки, надграждане, вътрешен гид, личен избор в ежедневието и широчина в гледните точки за излизане от ситуации повтарящи се и обременяващи развитието на партньорите
  • Комбинация на личен и професионален живот, признание и благодарност, уважение на труда и вдъхновение за общ път
  • Ментална хигиена на семейството на всеки един член и работа за осъзнато партньорство.

Родителство

 • Зачеване и износване на дете, отношение и разбиране при недостатъчен съвпад при бъдещите родители, енергийна подготовка и работа със съпротивленията при всеки един с подход на личния му избор като свободна воля
 • Възпитание и копиращо вече проявило се пример негативно и позитивно поведение на партньорите в децата
 • Страх и агресия, зависимости, бягство от реалността при деца и родители
 • Егоизъм при децата и незачитане на свободната воля и живота на родителите, смяна на отношението и самоосвобождение
 • Отношения, осъзнаване и възпитание на малки деца. Форми на аутизъм, хипер активност и др. Инструменти, разбиране и ежедневен подход.
 • Отношение към надарени деца, подтискане или манипулиране на специално отношение изкривяващо детското развитие, стари души и тяхната самореализация, хипер чувствителност и неразбиране от еволюцията на родителя еволюцията на детето си. Осъзнатост на този аспект на родителя и своевременно повишено обучение в тази посока като благодарност, разбиране и привилегия, а не като бягство от реалността или създаване в детето на чувство за величие, егоцентризъм и манипулация, които се отразяват като агресия или неуважение в партньорското тяло и в детския социален живот сред връстници и приятели
 • Добродетели и недобродетели на родителите отразяващи се като пример в детето
 • Ежедневие и вътрешен гид на родителя, осъзнаване, разбиране и приемане
 • Отношение и възпитание на вече пораснали деца – тийнейджъри и младежи, комбинация, благородие, пропуснати ползи и кармичност, ефект на негативен и позитивен пример на родителите в израстването на децата и срещата им със себе си отсреща по начин, за който не са подготвени
 • Идеализация и критика – вътрешна и външна
  Начин на възпитание на пораснали деца, или деца вече създали деца, предаване и продължение на рода – енергийно осъзнаване

Подготовка да срещнем правилния партньор за създаване на семейство

 • Липса на брачен партньор – причини, бягство от осъзнаване на потребностите на личната воля съчетана с Божествената воля, доминиране и манипулация на вътрешни стари програми или на ум външен, програма от средата или ДНК носителите като програмна стратегия в поколението. Разбиране и осъзнаване.
 • Готовност за смяна на разбирането и осъзнаване на егоцентризъм като повтарящ се ежедневен потребен навик с цел бягство от пътя и самореализацията, отлагане и страх от биологична функция.
 • Осъзнаване и приемане на нежеланието за семейство и разтваряне на чувство за вина в стил “Длъжен съм”, приемане и позволение на реализация на творчество през форми и начини като препоръка на по-високи аспекти
 • Предаване нататък на себе си по автентичен начин, но в съответствие с божествения план на душата, осъзнаване и приемане
 • Новаторство и разграничаване между манипулация на ума и състояние на присъствие като избор на духа в тяло, психология на масите и разграничаване на програми в ума налагани от общи приятели или приятелки и невъзможност или страхове от създаване на семейство
 • Страх от оцеляване и нехаресване, чувство за вина блокиращо кандидат родителя

Любов и (Тантра) секс

 • Секс между партньорите – разграничение между животински и тантра секс, осъзнаване, надграждане, еволюция. Разбиране на тантра секса като инструмент за просветление, самоосъзнаване и дълбока връзка между партньорите.
 • Щастие и радост през клетката
 • Естественост през погледа на духа и материята в едно
 • Отричане на секса и близостта, нараняване и вина, страх от източване на жизнена сила през секса, бягство от реалността
 • Криене при други партньори като форма на бягство от реалността или компенсация на ниско самочувствие и самооценка… дълбочина и разбиране…

Вселенска логика и осъзнаване

 • Осъзнаване на жизнения и енергийния път на всяка душа в тяло на всеки член на семейството и вселенските закони
 • Анулиране на проблеми в семейството в резултат на разбиране и разширение на гледните точки от позицията на по-висок аспект на осъзнатост и просветлено ежедневие
 • Дзен присъствие и разбиране
 • Трудности в пътя и манипулация, егоцентризъм и робовладелство

Цена: 440 лева на месец с ДДС – заплащането се извършва преди всяка сесия или за цялата година.

 

 

Процесът по записване е следният:

1. Попълнете формата

Попълнете формата за записване отдолу или ни позвънете на телефон +359895614903. Крайна дата за попълване на формата е 14 Февруари 2024г.
Ако до няколко дни не получите отговор на емайла си или на посочените методи за връза със вас, моля свържете се с нас. Използвайте страничката контакти.

2. Кратка среща с Милена Маат

Ще се свържем с вас и ще уточним дата за кратка 10 минутна онлайн среща-интервю с Милена Маат, за да се определи вашата готовност на практиката. Както и да зададете вашите въпроси.

3. Потвърждение за записване

При одобрение от Милена Маат за включването ви в алхимичната практика  ще бъдете включени в затворен форум в който ще получите допълнителна информация за деня на първото събитие.

За Милена Маат

Видео Книги

Свържете се с нас

Научете повече за практиките “Индивидуално и Бизнес Развитие” с Милена Маат