Тема: Практически насоки за овладявана на ума в личния път и опознаване на себе си.
Серия Беседи с Милена Маат –
„Съзнателен Начин на Живот. Състояние на Присъствие в Настоящият Момент. Вътрешен Баланс – Дао. Алхимия на Ума Трансмисия“